Program pre výpočet 1-fázového transformátora - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah
Jednofázový transformátor
Program Trafo.exe je určený na jednoduchý výpočet základných parametrov jednofázového transformátora až do výkonu 30MVA pri napätí do 32kV na primárnej strane. Pomocov posuvníkov je možné sledovať okamžité zmeny elektrických parametrov na vstupných a výstupných svorkách transformátora. Program bol napísaný v programe Visual Basic 1.0 student version.

Download program trafo.zip
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah