Alokácia pamäte pod MSDOS v blokoch po 64kB v Pascal-e - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

Alokácia pamäte pod MSDOS v blokoch po 64kB v Pascal-e

Projekty > PC/AT
Program Memory64
Program umožňuje jednoduchým spôsobom prístup do pamäte RAM počítača triedy PC/AT pomocou štandardných 64kB blokov. Program je napísaný v Turbo Pascal-e 7.0 a umožňuje využiť viac pamäti ako štandardný Turbo Pascal štandardne alokuje svojim programom pri preklade. Programovací jazyk Pascal oproti jazyku C nedokáže efektívne alokovať potrebné miesto pre svoje premenné a štruktúry. Pre Turbo Pascal 7.0 je obmedzujúcim faktorom veľkosť 64kB segmentu pamäti ktorý musí prideliť programu, zásobníku a údajom. Ani jeden zo segmentov CS:IP, DS:DI, DS:SI, SS:SP nemôže prekročiť 64kB hranicu. V jazyku C takéto obmedzenie nie je a programátorovi je k dispozícii vždy potrebné miesto pre svoje premenné a štruktúry.

Program memory64.pas si môžete stiahnúť na nižšie uvedenom linku.

Alokácia pamäte pod MSDOS v blokoch po 64kB
Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 18.07.2024.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah