EEPROM komunikácia s RTX51 bez far premenných - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

EEPROM komunikácia s RTX51 bez far premenných

Projekty > 8051 > Podprogramy
EEPROM R/W rutiny s RTX51
Niektoré procesory napr. AT89C51ED2 sú osadené okrem externej pamäti RAM ktorá je niekedy označovaná ako XRAM aj energeticky nezávislou pamäťou EEPROM do ktorej je možné uložiť až 2kB premenných, alebo údajov. Výrobca garantuje uchovanie údajov v pamäti EEPROM minimálne po dobu 10 rokov. Priložené komunikačné rutiny vo vývojovom prostredí KEIL µVision5 obsahujú jednoduchý prístup do EEPROM pomocou premennej typu far ktorá k svojej správnej činnosti musí používať špeciálny linker Lx51 a assembler Ax51. Premenné sú deklarované v súboroch eeprom.c, eeprom.h a xbanking.a51. Práve spomenuté Lx51 a Ax51 znemožnia použitie far premenných v prostredí RTX51, pretože operačný systém RTX51 využíva len štandardný mód linkera L51 a assembler-a A51. V priloženom programe sú napísané jednoduché komunikačné rutiny ktoré umožnia programátorovi prístup do EEPROM pamäti aj v prostredí operačného systému RTX51.
Deklarácia štruktúry pre prístup do premennej uloženej v EEPROM
Program na obsluhu EEPROM v RTX51 si môžete stiahnúť kliknutím na nižšie uvedené tlačidlo.
Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 14.05.2024.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah