Program pre výpočet 3-fázového transformátora - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

Program pre výpočet 3-fázového transformátora

Projekty > PC/AT
Trojfázový transformátor
Program Trafo1.exe je určený na jednoduchý a informatívny výpočet základných parametrov  3f transformátora až do výkonu 65kVA pri napätí do 65kV na primárnej strane. Pomocov posuvníkov je možné sledovať okamžité zmeny elektrických parametrov na vstupných a výstupných svorkách transformátora. Program bol napísaný v programe Delphi 6.0 student version.
Transformátor - program na informatívny výpočet
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah