Funkčný program MODEM pre PC/AT - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

Funkčný program MODEM pre PC/AT

Projekty > PC/AT
Modem na PC/AT
Dnešné moderné počítače triedy PC/AT sú vybavené mnohými komunikačnými rozhraniami pomocou ktorých je možné nadviazať spojenie a vykonať prenos údajov. Modem kotrý je integrálnou súčasťou každého PC/AT je zariadenie umožňujúce preniesť údaje pomocou verejnej telefónnej siete medzi dvomi účastníkmi. Prenosové rýchlosti sú v rozsahu od 1,2kbps až do 56kbps (podľa kvality telefónneho vedenia - linky). Do verejnej telefónnej siete sa pripájame cez konektor RJ-11 a komutované spojenie sa vykonáva rovnako ako v prípade mobilnej dátovej komunikácie cez štandardné AT príkazy. Modem sa v systéme správa ako jeden zo sériových portov COM1 až COM4. Vysielanie a príjem údajov v programe modem.pas je zabezpečený pomocou štandardných komunikačných rutín funkcií operačného systému MS-DOS, alebo WINDOWS 98 prerušenia INT14. Pre operačné systémy WINDOWS XP je nutné použiť implementované funkcie nachádzajúce sa vo vývojovom prostredí DELPHI 5 a vyšších. V dnešnej dobe sa už modemy tak často nepoužívajú, pretože boli vytlačené perspektívnejšími komunikačnými technológiami  pracujúcimi s ETHERNET 802.3.

Program modem.pas si môžete stiahnúť na nižšie uvedenom linku.

Knižnicu com34.pas si môžete stiahnúť na nižšie uvedenom linku.

RJ-11
Funkčný program MODEM pre PC/AT
Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 14.06.2024.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah