Assembler v C a jeho spôsob zápisu v Keil uVision - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

Assembler v C a jeho spôsob zápisu v Keil uVision

Projekty > 8051 > Podprogramy
Zápis assembler-u v C
Programovanie aplikácií nielen s mikroprocesormi rady 8051 sa niekedy nezaobíde bez potreby napísať nejakú časť programu v assembleri. V assembleri sa píše program preto, aby sa dosiahla vysoká efektivita programového kódu. Vo všeobecnosti sa v assembleri píšu rýchle rutiny ovládačov zariadení, obsluhy prerušení od pripojeného hardware k mikroprocesoru s cieľom dosiahnúť krátke reakčné časy na vznik prerušenia. Priložený program je zložený z dvoch častí. Jedna časť je tvorená assembler-ovským programom asm a cecko.asm ktorý je pripojený k programu s názvom asm a c.c a je napísaným v programovacom jazyku C. Program v assembleri je napísaný ako samostatný podprogram ktorý je volaný inštrukciou "LCALL addr16" s návratom tvoreným inštrukciou "RET". Prechodom programu napísaného v assembler-i sa obsah portu P1 incrementuje o jednotku.
Assembler v C a jeho spôsob zápisu v programe Keil uVision
Program si môžete stiahnúť kliknutím na nižšie uvedenú ikonu.
Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 18.07.2024.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah