Návrh indukčnosti impulzového zdroja STEP DOWN - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

Návrh indukčnosti impulzového zdroja STEP DOWN

Moje dokumenty > Dimenzovanie a návrh
Návrh LC pre STEP DOWN
Použitie impulzových zdrojov v elektrotechnike je vzhľadom na ich výborné vlastnosti čoraz viac preferované. Na rozdiel od lineárnych zdrojov sú schopné do záťaže dodať vyššie hodnoty prúdov pri rovnakej hodnote výstupného napätia. Keďže tieto zdroje pracujú v impulzovom režime, pri  ich vyššej pracovnej frekvencii je ich hmotnosť omnoho nižšia ako pri lineárnych stabilizátoroch. Impulové zdroje pri svojej činnosti využívajú indukčnosť L ktorá je technologicky vytvorená ako cievka v ktorej sa zopínaním tranzistora (pretekanie indukčnosti L prúdom I) hromadí energia vo forme elektromagnetického poľa.
Výpočet LC v impulzovom zdroji
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah