Diskrétny Multifunkčný PSD regulátor - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

Diskrétny Multifunkčný PSD regulátor

Projekty > ARM > STM32F407VET
Diskrétny multifunkčný PSD regulátor
Problematika PID regulátorov je v praxi dostatočne známa. V tejto stati je uvedený viacnásobný regulátor PID ktorý je možné jenoduchým spôsosbom prepnúť do jednotlivých režimov: klasický PID, Takahasiho, Allen Bradley, PSD regulátor. Prvé dva regulátory majú aplikovanú filtráciu derivačnej zložky, ktorá sa dá nastaviť v požadovanom rozsahu minimálne od 0 do 30%. Vyššie uvedené regulátory sú uvedené a realizované v číslicovom tvare, napísané a algoritmované v jazyku C pre výkonné procesory rady ARM, konkrétne STM32407VET. Uvedené regulátory sú v príklade prezentované ako dva samostatné regulátory u ktorých je možné zvoliť si samostatný režim pre každý z nich: PID s filtráciou, Takahashi, Allen Bradley, PSD s akceleráciou výpočtu pomocou numerickej jednotky mikroprocesora STM32. Pridanou hodnotou týchto číslicových regulátorov je to, že sa dajú nezávisle nastaviť. Všetky výpočty sú vykonávané v jednotke numerického procesora, takže všetky výpočty sú v maximálnej rýchlosti.
Multifunkčný PSD číslicový regulátor STM32
Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 18.07.2024.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah