Usmerňovacích filtrov v lineárnom stabilizátore bez stabilizátora - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

Usmerňovacích filtrov v lineárnom stabilizátore bez stabilizátora

Moje dokumenty > Dimenzovanie a návrh
Kondenzátor vo funkcii filtra
Elektrolytické kondenzátory sa v mostových usmerňovačoch používajú vo funkcii  jednoduchého usmerňovacieho filtra, ktorý má za úlohu usmernený priebeh napätia vyhladiť. Veľkosť kapacity kondenzátora je veľmi dôležitá, pretože správne navrhnutý filter zabezpečí správnu kvalitu výstupného napätia na výstupe z usmerňovača pre elektronické zariadenie.

Vzťah na výpočet veľkosti filtračného kondenzátora:

C [F]      - kapacita kondenzátora
f  [Hz]    - frekvencia napätia
R [Ohm] - veľkosť zaťažovacieho rezistora
Umin  [V]   - je minimálna hodnota napätia na kondenzátore
Umax [V]   - je maximálna hodnota napätia na kondenzátore
Mostový usmerňovač s filtračným kondenzátorom
Poznámka.
Pri dimenzovaní polovodičových prvkov je potrebné pamätať na nabíjací prúd ktorý tečie kondenzátorom C od okamihu pripojenia kondenzátora na napätie. Tento prúd môže dosahovať vysoké hodnoty a môže zničiť polovodičové diódy v usmerňovači. Preto je potrebné obmedziť tento prúd predradným rezistorom.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah