Zdroje použitej literatúry - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

Zdroje použitej literatúry

Projekty
Zoznam použitej literatúry v projektoch:

Abelovský, M. 2003.
Pozorovatele stavových veličín bezsnímačových servopohonov s AM. Bratislava : Dizertačná práca, STU v Bratislave, 2003.
Bednárik, B. a kol. 1983.
Elektroenergetika v doprave. Bratislava : Alfa, 1983.
Boldea, I. a Nasar, S. A. 1998.
Electric Drives. s.l. : CD Interactive Version, 1998.
Caha, Z. a Černý, M. 1990.
Elektrické pohony. Praha : SNTL, 1990.
Gieras, J. F. 1994.
„Linear Induction Drives“. New York : Oxford University Press Inc., 1994. ISBN 0-19-859381-3.
Hrabovcová, V., a iní. 2004.
Meranie a modelovanie elektrických strojov. Žilina : EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2004.
Javůrek, J. 2003.
Regulace moderních elektrických pohonů. Praha : GRADA Publishing, 2003. ISBN 80-247-0507-9.
KATUŠČÁK, Dušan. 2008.
Ako písať kvalifikačné práce. 5. vydanie. Nitra : Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-45-4.
Kopecký, Ladislav. 2008.
Reluktančný motor a elektromobil. [PDF dokument] Brno, 2008.
NORSONIC, Slovensko s.r.o. 2008.
http://norsonic.sk. NORSONIC. [Online] 1. január 2008. [Dátum: 20. október 2011.] www.norsonic.sk/img/Dynamicke_vlastnosti_automobilu.pdf.
Novák, Vilém. 2000.
Základy fuzzy modelování. 1. vyd. Praha : BEN - technická literatura, 2000. ISBN 80-7300-009-1.
Poliak, F., Fedák, V. a Zboray, L. 1987.
Elektrické pohony. Bratislava : Alfa, 1987.
Skýva, L. 1987.
Teória automatického riadenia I. Bratislava : ALFA, 1987.
Vegr, Jaromír. 2009.
Elektromobily - historie a současnost. http://www.pro-energy.cz. [Online] 29. 9 2009. [Dátum: 24. 10 2011.] http://www.pro-energy.cz/clanky7/3.pdf.
Vittek, Ján. 2004.
Vybrané metódy riadenia elektrických pohonov v prostredí MATLAB-Simulink,. Trenčín : Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka, 2004. ISBN 80-8075-039-4.
Zboray, L., Ďurkovský, F. a Tomko, J. 2000.
Regulované pohony. Košice : Vienala Košice, 2000. ISBN 80-88922-13-5.
Zeman, K., Peroutka, Z. a Janda, M. 2004.
Automatická regulace pohonů s asynchronními motory. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2004. ISBN 80-7043-350-7.
Želmíra, Ferková. 2004.
Bezsnímačové riadenie spínaného reluktančného motora. AT&P journal. AT&P journal, 2004.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah