AGSI drivers for uVision - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

AGSI (Advanced Generic Simulator Interface) sú jednoduché doplňujúce programy od "tretích strán" ktoré umožňujú simuláciu špecifických obvodov ktoré sú integrované na čipe mikroprocesora (A/D prevodník, D/A prevodník, PWM kanál, LED, LCD display, I2C, Logický analyzátor a iné.). AGSI ovládače sú dodávané ako jednoduché DLL knižnice a je nutné ich manuálne nainštalovať do vývojového prostredia Keil µVision verzie 9.54 od firmy KEIL Software.

Blužšie informácie o AGSI je možné stiahnúť tu.
Príklady využitia AGSI je možné stiahnúť tu.

Download AGSI Drivers for Keil µVision 5


Inštalácia AGSI doplnkov spočíva v zapísaní a zaregistrovaní nižšie uvedených knižníc do súboru tools.ini umiestneného v adresári c:\keil (program môže byť aj v inom adresári) v sekcii [C51]. Príslušnné knižnice DLL súborov musia byť umiestnené v adresári programu c:\keil\c51\bin.

AGSI1=SCOPE.DLL ("Scope simulation")
AGSI2=LCD.DLL ("LCD simulation")
AGSI2=LED.DLL ("LED simulation")
AGSI3=I2C.DLL ("I2C simulation")
AGSI4=Statemachine.dll ("8051 statemachine")
AGSI5=Signalgenerator.dll ("Signal generator")
AGSI6=Timemeasure.dll ("Timemeasure")
AGSI7=TCPIP.dll ("TCPIP connection")

AGSI doplnky si môžete stiahnúť z www stránky výrobcu. Podľa výrobcu ich môžete ľubovoľne používať a distribuovať s výnimkou použitia na vojenské účely.

Keďže od umiestnenia AGSI ovládačov na www stránky uplynulo veľa času je potrebné niektoré názvy súborov prispôsobiť iným požiadavkam vývojového prostredia Keil uVision 9.55.

http://www.c51.de/c51.de/Dateien/uVision2DLLs.php?Spr=EN

Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah