GSM alarm s C35 - project - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

GSM alarm s C35 - project

Projekty > 8051 > Programy
GSM alarm s C35i

GSM alarm je mikroprocesorový modul ktorý je spojený s mobilom Siemens C35i, alebo M35i. Mikroprocesorový modul je osadený jednoduchým, cenovo dostupným, spoľahlivým mikroprocesorom AT89C4051, alebo AT89LP4052. Doska elektroniky je pripojená k mobilu C35i pomocou originálneho kábla ktorý obsahuje spoločne dátové vodiče TXD a RXD rozhrania RS232 spoločne s napájacími vodičmi.  Pri pripojení na sériový port COM1 až COM4 v prípade PC/AT je potrebné použiť oddeľovací sériový obvod MAX232 kvôli iným napňťovým úrovniam. Ďaľšia varianta umožňuje v zapojení použiť procesor AT89C51RD2 s 1,7kB internej pamäti RAM. Celé zariadenie je pripojené k napájacej sieti 240V/50Hz s automatickým nabíjaním C35i po dosiahnutí 20% kapacity batérie. S mobilným telefónom C35i sa komunikuje pomocou tzv. AT príkazov ktoré dokážu čítať, alebo zapisovať jednotlivé inštrukcie do C35i. Kontakty výstupného relé DIP05-1A72-12L môžu ovládať spotrebiče o výkone max. 240V/1A pri 50Hz.


Poznámka.

GSM telefón C35 musí mať pre správnu funkciu integrovaný modul modemu s RS232 rozhraním ktorého komunikačná rýchlosť je nastavená na 19200bps. Písmeno "i" v typovom označení C35i označuje existenciu integrovaného modemu v telefóne. S výhodou je možné použiť komunikačné GSM moduly Simens A7.

Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 18.11.2022.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah