CAN - komunikačné rutiny v C a ASM - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

CAN - komunikačné rutiny v C a ASM

Projekty > 8051 > Komunikačné rozhrania
Komunikačné rozhranie CAN
Rozhranie CAN vyvinula niekedy v roku 1986 firma BOSCH a odvtedy sa masívne používa vo všetkých odvetviach automobilového priemyslu. Takmer všetci výrobcovia polovodičových súčiastok majú vo svojom portfóliu CAN obvody rôznych parametrov a tomuto trendu sa samozrejme prispôsobili aj vývojári vyšších programovacích jazykov a prekladačov jazyka C, Pascal alebo assembler a operačných systémov pracujúcich v reálnom čase RTOS (Real Time Operating System). Komunikácia na CAN je veľmi podobná komunikácii na sieti ethernet. Každý komunikujúci prvok v sieti CAN má svoju adresu a údaje sa prenášajú v špeciálne zapuzdrených rámcoch (rámce obsahujú zdrojovú a cieľovú adresu) zabezpečených kontrolným súčtom CRC proti chybám pri prenose. Obvod SJA1000 je spoľahlivý a dostupný obvod od firmy NXP ktorý realizuje všetky základné funkcie CAN rozhrania, pričom sú dostupné aj iné typy obvodov od iných výrobcov ako je napríklad 81C90, procesor C515 od firmy Siemens, alebo 8252682527 od firmy Intel, 82C200 od firmy Philips.

Základné vlastnosti rozhrania a protokolu CAN si môžete stiahnúť tu.
Príklad komunikácie CAN v prostredí jazyka C a RTX51 Full od firmy KEIL si môžete stiahnúť tu.
CAN
Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 18.07.2024.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah