RTXOne project - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

RTXOne project

Projekty > 8051 > RTOS a kompilátory
RTXOne

Kernel RTXOne - Systémové požiadavky

Procesor

AT89C4051

AT89LP4052

80C552

DATA

40 B

20B

20 B

IDATA

0 B

40B

20 B

XDATA

0 B

0B

0 B

CODE

1kB

1kB

1kB

XBANKING - -16MB

Maximálny

počet úloh

8

16

32* a viac

ISP nie ánonie

USB

nie

nie

nie

CAN nie nieáno

*len s externou pamäťou 64kB RAM, alebo 16MB XBANKING pamäťou

Download RTXOne with kernel in assembler for uVision4.
Download RTXOne general idea.

RTXOne

Operačný systém RTXOne je unikátne jednoduchý, triviálny, základný operačný systém pre jednočipové mikroprocesory rady 8051 a ich deriváty, ktoré vďaka svojej jednoduchosti vyžadujú len minimálne systémové požiadavky na pamäť (RAM, ROM). Vzhľadom na svoju triviálnu jednoduchosť operačný systém nedisponuje všetkými funkciami ako RTX51 Tiny, ale predovšetkým vyniká svojou extrémnou rýchlosťou a veľmi vysokou efektivitou vykonávaného programového kódu.

Aplikačná oblasť

Oblasť aplikácií operačného systému RTXOne: High-Speed číslicový PS, PD, PSD regulátor, číslicový filter pre tyristorový usmerňovač s tlmivkou a jednosmerným medziobvodom, dvojstavový diskrétny regulátor teploty s teplotným snímačom, meranie elektrických a neelektrických veličín, meranie činného a jalového výkonu v energetike a iné aplikačné oblasti vyžadujúce spustenie viacerých programov simultánne na jednom jadre mikroprocesora rady 8051...

Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 18.07.2024.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah