PSD regulátor s 80C552 pre invertorový striedač s tyristormi - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

PSD regulátor s 80C552 pre invertorový striedač s tyristormi

Projekty > 8051 > Regulátory a riadiace systémy > Regulátory
Mikroprocesorový PSD regulátor s mikroprocesorom 80c552 je výkonný mikroprocesor z rodiny 8051 ktorý je vhodný aj pre "klasické" tyristorové invertorické striedače s tyristormi. Princíp PSD regulátora je možné charakterizovať ako prírastkový typ PSD regulátora. Mikroprocesor 80c552 obsahuje multiplexovaný 10-bitový 8 kanálový AD (analógovo-číslicový) prevodník s časom prevodu typicky 50 cyklov mikroprocesora čo je pri kryštáli 18,432MHz cca. 28,00µs. Regulátor sníma žiadanú a skutočnú hodnotu šírku periódy zopnutia a rozopnutia tyristora striedača. Regulačný algoritmus udržuje tento pomer na hodnote p=4,5. Mikroprocesor 80c552 generuje dvojicu impulzov pre jednotlivé diagonály striedača, ktoré s pomocou PLD obvodu GAL22V10 posiela na ďaľšie spracovanie do výkonových tyristorových budičov. Konštanty regulátora PSD sa zadávajú v programe ktorý je napísaný v jazyku C a assembler pre dosiahnutie maximálnej efektívnosti a rýchlosti regulačného algoritmu. Urýchlenie je dosahované aj tabuľkami s hodnotami obsahujúcimi predvypočítané hodnoty ktoré sa v prípade potreby omnoho rýchlejšie použijú z pamäti programu. Pri použití mikroprocesora DS87C550  od firmy MaximIntegrated ktorý je pinovo zhodný s 80c552 je čas prevodu 16,00µs, čo je cca. 3x menej oproti architektúre 80c552.
Generovanie impulzov pre tyristorový striedač P=650kVA
Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 18.07.2024.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah