GSM pre C35i - ovládanie mobilu pomocou Turbo Pascal-u - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

GSM pre C35i - ovládanie mobilu pomocou Turbo Pascal-u

Projekty > PC/AT
GSM pre C35i v Turbo Pascal-e
Program GSM C35i je určený na jednoduchú komunikáciu medzi počítačom triedy PC/AT a mobilným telefónom s integrovaným modemom. Komunikácia s mobilným telefónom uskutočňovaná pomocou sériového rozhrania RS232 pomocou ktorého sa prenášajú AT príkazy umožňujúce ovládanie mobilného telefónu. Pre zabazpečenie vzájomnej komunikácie medzi PC a mobilom je existencia interného modemu v mobilnom telefóne. Komunikačná rýchlosť je 19200bps.
GSM pre C35i - ovládanie mobilu pomocou Turbo Pascal-u
Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 18.07.2024.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah