Hlavná stránka od Diversant Software - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah
Profil firmy

Diversant Software sa prioritne zaoberá vývojom softvéru a návrhu hardvéru výhradne na zákazku podľa špecifických požiadaviek zákazníka od roku 1998. Špecializujeme sa hlavne na využitie mikroprocesora s architektúrou 8051 alebo ARM a ich derivátov v rôznych aplikačných oblastiach technologicky náročného prostredia technického priemyslu. Vysokú robustnosť a spoľahlivosť našich elektronických zariadení v praxi zabezpečuje použitie operačného systému RTX51 s jazykom C a assemblerom. Nízkoúrovňové programové rutiny sú z dôvodu efektívnosti všetky napísané v assembleri. Konštrukcia našich zariadení je špeciálne navrhnutá tak, aby dokázala pracovať v rozsahu teplôt od -25°C do +70°C pri relatívnej vlhkosti cca. 40%.
Oblasti aplikácií: digitálne a analógové filtrovania signálov s DSP procesormi, meranie elektrických a neelektrických fyzikálnych veličín A/D, D/A prevodníkmi, číslicové riadenie, návrh PSD, prípadne FUZZY regulátorov pre indukčný ohrev, invertorické tranzistorové a tyristorové striedače pre indukčné tavenie železných a neželezných materiálov.

Odhlásiť sa
Používané technológie
Vývoj hardvéru a softvéru  pre zákazníka zabezpečujeme pomocou moderných vývojových nástrojov: Keil PK51 Professional Kit s µVision5, Eagle, OrCAD, Mathcad 15, OPAL, ISIM 86 na riešenie lineárnych diferenciálnych rovníc n-tého rádu od vesmírnej agentúry NASA, program pre simuláciu prúdenia kvapalín a plynov COMSOL a iné programové vybavenie.
Na ladenie a simuláciu našich produktov používame pokročilé interaktívne IDE rozhranie kde je použitý špeciálny hardwareový debugger s pokročilou analýzou programového kódu, čo umožňuje rýchle dokončenie projektu s cieľom celkovej redukcie programátorskej činnosti. Vývojové prostredie Keil MDK-ARM™ podporuje viac než 1200 procesorov architektúry ARM Cortex, ARM7™, ARM9™ a procesory Cortex-M4. Obsahuje množstvo príkladov, šablón projektov a middleware knižníc (software tretích strán), s rozsiahlymi TCP/IP ovládačmi, existujúce ovládače FLASH pamäti a USB môže zapisovať a čítať čím zabezpečuje jednoduché riešenie pre moderné grafické užívateľské rozhrania.
Flag Counter
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah