LED Flasher - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

LED Flasher

Projekty > 8051 > Podprogramy
LED Flasher v ASM a C
Program LED Flasher v jazyku C si môžete stiahnúť kliknutím na nižšie uvedenú ikonu.
Program LED Flasher v assembleri si môžete stiahnúť kliknutím na nižšie uvedenú ikonu.
Program LED Flasher v assembleri prilinkovaný k C si môžete stiahnúť kliknutím na nižšie uvedenú ikonu.
Program LED reklama (LED Flasher) slúži na výrobu veľmi jednoduchých svetelných efektov pomocou mikroprocesora AT89C4051, AT89LP4052, alebo iných 8051 variantov. Na port P1 mikroprocesora sú priamo pripojené LED diódy. Poradie efektov je pevne určené a zapísané v prehľadnej tabuľke. Celé zapojenie je možné napájať napätím v rozahu 3,3V až 6,0V. Vďaka internému prúdovému obmedzeniu na jednotlivých vývodoch portu P1 pripojené LED diódy nevyžadujú prídavné obmedzovacie rezistory. Je nutné dbať len na to, aby sa neprekročil celkový prúd tečúci zo všetkých LED cez vývod GND na hodnotu IGND>75mA. Z dôvodu jednoduchosti bol celý program napísaný v assembleri A51 a v pamäti programu zaberá cca. 120 Byte. Program reklama.c je napísaný v jazyku C a vykonáva rovnakú činnosť ako reklama.asm. Údaje ktoré majú byť odoslané na port P1 sú rovnako ako v predchádzajúcom prípade vyberané z vopred definovanej tabuľky.
Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 14.06.2024.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah